Wij zijn van mening dat studentenverenigingen over het algemeen een slechte naamsbekendheid hebben en willen laten zien dat studentenverenigingen, door samen te werken met mensen van verschillende sociale groepen, iets goeds kunnen betekenen voor mens en maatschappij.

Onze missie is het verbinden en verbeteren van relaties tussen verschillende sociale groepen, door het behalen van een  gemeenschappelijke doel, namelijk het werven van fondsen voor goede doelen.

Bestuurders Gyas Events

Dhr. Teun Oonk

Voorzitter

Mvr. Heleen Breukelaar

Penningmeester

Mvr. Imke Mirte Smits

Secretaris

Beloningsbeleid:
Wij benadrukken hierbij dat de bestuurders van Stichting Gyas Events zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie wordt vergoed, mits niet bovenmatig. Net als de gemaakte kosten voor het voortbestaan en tot stand komen van de Stichting.